Norsk Jakt og Friluftslivs Forening logo
Norsk Jakt og Friluftslivs Forening

Norsk Jakt og Friluftslivs Forening

Norsk Jakt og Friluftslivs Forening formidler kompetanse innen jakt og friluftsliv. Vi tilbyr medlemsorganisasjoner, forvaltning og øvrig næringsliv kurs og tjenester innen jakt og friluftsliv. Foreningen bidrar også med formidling av kunnskap om jakt og friluftsliv til skoleverket og samfunnet for øvrig.

Norsk Jakt og Friluftslivs Forening er medlem i Studieforbundet Næring og Samfunn. 

Vi er arrangør for kursholdere innen jakt, skyting og friluftsliv rundt omkring i hele Norge. Ta kontakt med oss om du ønsker å holde kurs på ditt hjemsted.

Norsk Jakt og Friluftslivs Forening åpner for at alle kan få sine jegerprøvekurs arrangert gjennom oss.
Ta kontakt dersom du er : 

Forening som ikke har arrangør. 
Person/firma som ikke har arrangør. 
Person/firma/forening som vurderer å starte med jegerprøvekurs.