Norsk Jakt og Friluftslivs Forening logo
Om oss

Om oss

Norsk Jakt og Friluftslivs Forening formidler kompetanse innen jakt og friluftsliv. Vi tilbyr medlemsorganisasjoner, forvaltning og øvrig næringsliv kurs og tjenester innen jakt og friluftsliv. Foreningen bidrar også med formidling av kunnskap om jakt og friluftsliv til  skoleverket og samfunnet for øvrig.

Norsk Jakt og Friluftslivs Forening er medlem i Studieforbundet Næring og Samfunn.